Aids

(gemaakt door Mirthe)

Aids

Aids is een ziekte die mensen kunnen hebben.
Hun kideren kunnen dan ook de ziekte van aids krijgen.
Je hebt het je hele leven.
Het komt veel voor in arme landen.
Een afkorting ervoor is het HIV virus.
Meestal kom je er pas achter na ongeveer tien jaar.
door de hele wereld zitten ze een middel te bedenken voor aids!
want aids is heel dodelijk.

aids
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License