Belize Krokodil

Ondanks deze beschermende maatregelen neemt het aantal individuen maar langzaam toe. Dit was de reden om een herstel programma voor de Amerikaanse krokodil te starten in Belize.
Aangezien in de natuur de overlevingskans van pas geboren krokodillen maar 2% is worden deze uit het wild gevangen en gedurende 1 à 2 jaar in gevangenschap verzorgd tot ze een gemiddelde lengte van 1 meter hebben bereikt. De dieren worden dan vrijgelaten en uitgerust met een transponder om op deze manier informatie te verkrijgen

krokodil.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License