Beroepen

hier zijn heel veel beroepen:

A-verpleegkundige
ADL-assistent (Helpende instelling, Helpende thuiszorg, Zorghulp, Helpende welzijn)
Activiteitenbegeleider
Adviseur patiëntenvoorlichting (Patiëntenvoorlichter)
Alfahulp
Allergiearts (Internist-allergoloog)
Ambulancechauffeur
Ambulanceverpleegkundige
Ambulant hulpverlener (Jeugdhulpverlener)
Analist, medisch
Anesthesiemedewerker
Anesthesioloog
Apotheker
Apothekersassistent
Arts algemene gezondheidszorg (Sociaal geneeskundige)
Arts jeugd, vertrouwens-
Arts voor verstandelijke gehandicapten
Arts, KNO-
Arts, basis-
Arts, homeopathisch
Arts, huis-
Arts, kinder-
Arts, long-
Arts, maag-darm-lever-
Arts, oog-
Arts, revalidatie-
Arts, spoedeisende hulp-
Arts, tand-
Arts, verpleeghuis-
Arts-microbioloog
Assistant, physician
Assistent (huis)arts (Praktijkverpleegkundige)
Assistent welzijn (Helpende welzijn)
Assistent, apothekers-
Assistent, dokters-
Assistent, longfunctie-
Assistent, obductie-
Assistent, onderwijs-
Assistent, operatie-
Assistent, tandarts-
Assistent, voedings-
Audicien
Audiologieassistent
B-verpleegkundige
Bandagist, orthopedisch
Basisarts
Bedrijfsarts (Sociaal geneeskundige)
Begeleider dagbesteding (Activiteitenbegeleider)
Begeleider gehandicapten, woon-
Begeleider jeugd, woon-
Begeleider maatschappelijke opvang, woon-
Begeleider psychiatrie, woon-
Begeleider, activiteiten-
Begeleider, spel-
Begeleider/trainer welzijn
Bejaardenhelpende
Bejaardenverzorgende
Beleidsmedewerker zorg en welzijn
Bemiddelaar gastouders
Bemiddelingsmedewerker
Beschermer, jeugd-
Bewegingsagoog
Bewegingsleider, sport- en
Bewegingstechnoloog
Bewegingstherapeut
Biomedisch laboratoriumingenieur
Buurtopbouwwerker
Cardiofysiologisch laborant (Hartfunctielaborant)
Cardioloog
Cardiothorocaal chirurg
Cesar, oefentherapeut
Chauffeur, ambulance-
Chemicus, klinisch
Chemisch klinisch laboratoriumingenieur (Biomedisch laboratoriumingenieur)
Chirurg
Chirurg, hart/long
Chirurg, orthopedisch
Chirurg, plastisch
Chirurgisch instrumentmaker
Coach, job-
Computerdeskundige (IT'er zorg en welzijn)
Consulent arbeidsbemiddeling (Bemiddelingsmedewerker)
Consulent gehandicapten, sociaal
Contactverzorgende (Eerst verantwoordelijk verzorgende)
Creatief therapeut
Cultureel werker, sociaal
Dagbesteding, medewerker
Darm-maag-leverarts (Maag-darm-leverarts)
Dermatoloog
Dialyseverpleegkundige
Diëtist
Doktersassistent
Doventolk
Dramatherapeut (Creatief therapeut)
Educatief medewerker
Eerst verantwoordelijk verzorgende
Ergotherapeut
Facilitair manager (Facilitair medewerker)
Facilitair medewerker
Fysiotherapeut
GGD, verpleegkundige in
GGZ, verpleegkundige in
Gastouder
Gastouders, bemiddelaar
Gastro-enteroloog
Gebarentaal, tolk
Gedragskundige
Gedragswetenschapper (Gedragskundige)
Geestelijk verzorger
Gehandicapten, gezinsondersteuner
Gehandicapten, sociaal consulent
Gehandicapten, woonbegeleider
Gehandicaptenzorg, arts
Gehandicaptenzorg, verpleegkundige in de
Geneeskundige, nucleair
Geneticus, klinisch
Geriater/gerontoloog
Gezinshelpende
Gezinshuisouder
Gezinsondersteuner gehandicapten
Gezinsverzorgende
Gezinsvoogd (Jeugdbeschermer)
Gipsverbandmeester
Groepsbegeleider gehandicapten (Woonbegeleider gehandicapten)
Groepsbegeleider jeugd (Woonbegeleider jeugd)
Groepsbegeleider maatschappelijke opvang (Woonbegeleider maatschappelijke opvang)
Groepsbegeleider psychiatrie (Woonbegeleider psychiatrie)
Gynaecologie, verpleegkundige obstetrie en
Gynaecoloog
HBO-arts (Praktijkverpleegkundige)
HBO-verpleegkundige
Hart/long chirurg
Hartfunctielaborant
Hartspecialist (Cardioloog)
Helpende instelling
Helpende thuiszorg
Helpende welzijn
Homeopathisch arts
Huidarts (Dermatoloog)
Huidtherapeut
Huisarts
Huisarts, verpleeg-
Huishoudelijke hulp (Alfahulp, Zorghulp)
Huisouder, gezins-
Hulp arts, spoedeisende
Hulp, alfa-
Hulp, verpleegkundige spoedeisende
Hulp, zorg-
Hygiënist, mond-
Hygiënist, ziekenhuis-
IC-kinderverpleegkundige
IC-neonatologieverpleegkundige
IC-verpleegkundige
IT'er zorg en welzijn
Ingenieur, biomedisch laboratorium-
Inrichtingswerker
Instellingskok
Instrumentmaker, chirurgisch
Instrumentmaker, orthopedisch
Internist
Internist-allergoloog
Jeugd, vertrouwensarts-
Jeugd, woonbegeleider
Jeugd-jongerenwerker
Jeugdarts (Sociaal geneeskundige)
Jeugdbeschermer
Jeugdhulpverlener
Jeugdreclasseerder (Jeugdbeschermer)
Jobcoach
KNO-arts
Kankerverpleegkundige (Verpleegkundige kanker/oncologieverpleegkundige)
Keel-, neus- en oorarts
Kinderarts
Kinderopvang, pedagogisch medewerker
Kinderopvangmedewerker (Pedagogisch medewerker kinderopvang)
Kinderopvangpedagoog
Kinderverpleegkundige
Kinderverpleegkundige, intensive care
Klinisch chemicus
Klinisch chemisch laboratoriumingenieur (Biomedisch laboratoriumingenieur)
Klinisch geneticus
Klinisch patholoog
Klinisch perfusionist
Klinische neurofysiologie, laborant
Kok, instellings-
Kraamverpleegkundige
Kraamverzorgende (Verzorgende in de thuiszorg)
Kundige, gedrags-
Kwaliteitsmedewerker
Laborant klinische neurofysiologie
Laborant, hartfunctie-
Laborant, radiodiagnostisch
Laborant, radiotherapeutisch
Laboratoriumingenieur, biomedisch
Leid(st)er kindercentra (Pedagogisch medewerker kinderopvang)
Leider, sport- en bewegings-
Leider, team-
Leraar
Lever-, darm-maagarts
Logopedist
Long chirurg, hart/
Longarts
Longfunctieassistent
MBO-verpleegkundige
Maag-darm-leverarts
Maatschappelijk werker
Maatschappelijke opvang, woonbegeleider
Manager, zorg-
Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen
Medewerker dagbesteding (Activiteitenbegeleider)
Medewerker gastouderbureau (Bemiddelaar gastouders)
Medewerker kinderopvang, pedagogisch
Medewerker welzijn (Activiteitenbegeleider)
Medewerker, anesthesie-
Medewerker, bemiddelings-
Medewerker, educatief
Medewerker, facilitair
Medewerker, preventie
Medisch analist
Medisch laboratoriummedewerker (Medisch analist)
Medisch microbiologisch laboratoriumingenieur (Biomedisch laboratoriumingenieur)
Medisch nucleair werker
Medisch secretaresse
Mensendieck, oefentherapeut
Microbioloog, arts-
Mondhygiënist
Mortuariummedewerker
Muziektherapeut (Creatief therapeut)
Narcotiseur
Neonatologie verpleegkundige, intensive care
Neurochirurg
Neurofysiologie, laborant klinische
Neuroloog
Nierverpleegkundige (Dialyseverpleegkundige)
Nucleair geneeskundige
Nucleair werker, medisch
Nurse practitioner
Obductieassistent
Obstetrie en gynaecologie, verpleegkundige
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
Oncologieverpleegkundige (Verpleegkundige kanker/oncologieverpleegkundige)
Ondersteuner arts (Praktijkverpleegkundige)
Ondersteuner geneeskundige (Praktijkverpleegkundige)
Onderwijsassistent
Oogarts
Opbouwwerker, buurt-
Operatieassistent
Operatieassistent anesthesie
Operatieassistent chirurgie
Opleider, praktijk-
Opticien
Opvang, woonbegeleider maatschappelijke
Orthopedagoog
Orthopedisch bandagist
Orthopedisch chirurg
Orthopedisch instrumentmaker
Orthopedisch schoentechnicus
Orthopedisch technicus (Orthopedisch instrumentmaker, Orthopedisch bandagist)
Orthopedisch technoloog
Orthoptist
Ouder, gast-
Ouder, gezinshuis-
Ouderdomsziekten, specialist
Ouderenwerker
Ouders, bemiddelaar gast-
Pathologisch laboratoriumingenieur (Biomedisch laboratoriumingenieur)
Patholoog, klinisch
Patiëntenvoorlichter
Pedagogisch medewerker (Woonbegeleider jeugd)
Pedagogisch medewerker kinderopvang
Pedagogisch werker, Sociaal
Pedagoog, Kinderopvang-
Pedagoog, ortho-
Pedicure
Perfusionist, klinisch
Peuterwerker
Physician Assistant
Plastisch chirurg
Podotherapeut
Poortarts (Spoedeisende hulp arts (SEH-arts))
Postbode
Practitioner, nurse
Praktijkopleider
Praktijkverpleegkundige
Praktisch pedagogische gezinsbegeleider (Gezinsondersteuner gehandicapten)
Praktisch pedagogische thuishulp (Gezinsondersteuner gehandicapten)
Preventiemedewerker
Psychiater
Psychiatrie, woonbegeleider
Psychiatrisch verpleegkundige (Verpleegkundige in GGZ/psychiatrisch verpleegkundige)
Psychiatrisch, Verpleegkundige sociaal-
Psycholoog
Psychomotorisch/bewegingstherapeut
Raadsman, Sociaal
Radiodiagnostisch laborant
Radioloog
Radiotherapeut
Radiotherapeutisch laborant
Reumatoloog
Revalidatiearts
SEH-verpleegkundige (Spoedeisende-hulpverpleegkundige)
Schakelarts (Praktijkverpleegkundige)
Schoentechnicus, orthopedisch
Schoolarts (Sociaal geneeskundige)
Schoonheidsspecialist
Secretaresse, medisch
Sociaal consulent gehandicapten
Sociaal cultureel werker
Sociaal dienstverlener
Sociaal geneeskundige
Sociaal pedagogisch werker (Activiteitenbegeleider)
Sociaal pedagogisch werker
Sociaal raadsman
Sociaal verpleegkundige (Verpleegkundige in GGD/sociaal verpleegkundige)
Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
Sociotherapeut (Woonbegeleider psychiatrie)
Specialist hart- en vaatziekten (Cardioloog)
Specialist maag-darm-lever (Maag-darm-leverarts)
Specialist ouderdomsziekten (Geriater/gerontoloog)
Spelbegeleider
Speltherapeut
Spoedeisende hulp arts (SEH-arts)
Spoedeisende-hulpverpleegkundige
Sport- en bewegingsleider
Sportarts (Sociaal geneeskundige)
Stafmedewerker
Stafmedewerker patiëntenvoorlichting (Patiëntenvoorlichter)
Sterilisatieassistent (Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen)
Systeembeheerder (IT'er zorg en welzijn)
Tandarts
Tandartsassistent
Tandtechnicus
Teamcoördinator (Teamleider)
Teamleider
Teammanager (Teamleider)
Technoloog, bewegings-
Technoloog, orthopedisch
Telefonisch hulpdienstmedewerker
Therapeut Cesar/Mensendieck, oefen-
Therapeut, bewegings-
Therapeut, creatief
Therapeut, ergo-
Therapeut, fysio-
Therapeut, huid-
Therapeut, podo-
Therapeut, psychomotorisch
Therapeut, spel-
Thuishulp A (Zorghulp)
Thuiszorg, helpende
Thuiszorg, verzorgende in de
Tolk gebarentaal
Trainer/begeleider welzijn
Uroloog
Verantwoordelijk verzorgende, eerst
Verbandmeester, gips-
Verloskundige
Verpleeghuisarts
Verpleegkunde, Intensive Care Kinder-
Verpleegkundige HBO (HBO-verpleegkundige)
Verpleegkundige MBO (MBO-verpleegkundige)
Verpleegkundige in GGD/sociaal verpleegkundige
Verpleegkundige in GGZ/psychiatrisch verpleegkundige
Verpleegkundige in de wijk/wijkverpleegkundige
Verpleegkundige in gehandicaptenzorg
Verpleegkundige in verpleeghuis
Verpleegkundige in verzorgingshuis
Verpleegkundige in ziekenhuis
Verpleegkundige kanker/oncologieverpleegkundige
Verpleegkundige obstetrie en gynaecologie
Verpleegkundige, ambulance
Verpleegkundige, dialyse-
Verpleegkundige, intensive care
Verpleegkundige, intensive care kinder-
Verpleegkundige, intensive care neonatologie
Verpleegkundige, kinder-
Verpleegkundige, kraam-
Verpleegkundige, sociaal-psychiatrisch
Verpleegkundige, spoedeisende hulp
Vertrouwensarts jeugd
Verzekeringsarts (Sociaal geneeskundige)
Verzorgende in de thuiszorg
Verzorgende in een instelling
Verzorgende, eerst verantwoordelijk
Verzorger, geestelijk
Verzorgingshulp B (Helpende thuiszorg)
Voedingsassistent
Voetverzorger
Voogd (Jeugdbeschermer)
Voorlichter, patiënten-
Vormingswerker
Vrijwilligerscoördinator (Trainer/begeleider welzijn)
Vroedvrouw
Vrouwenarts (Gynaecoloog)
Welzijn, helpende
Welzijn, medewerker
Werkbegeleider (Jobcoach)
Werker, buurtopbouw-
Werker, jeugd-jongeren-
Werker, maatschappelijk
Werker, medisch nucleair
Werker, ouderen-
Werker, peuter-
Wijkverpleegkundige/verpleegkundige in de wijk
Wijkziekenverzorgende
Woonbegeleider gehandicapten
Woonbegeleider jeugd
Woonbegeleider maatschappelijke opvang
Woonbegeleider psychiatrie
Ziekenhuis, verpleegkundige in
Ziekenhuishygiënist
Ziekenverzorgende
Zorgassistent (Helpende instelling)
Zorgcoördinator (Zorgmanager)
Zorghulp
Zorgmanager

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License