Dieren in nood

Dieren in nood

Wat zou de mens zijn zonder dieren? Heb je daar wel eens over nagedacht? We hebben dieren nodig om te leven. Toch komt het nog veel te vaak voor dat dieren onnodig lijden. Waar en wanneer vindt er dierenleed plaats?

papegaai.jpg

Wilde dieren
Ook in Nederland zijn er wilde dieren die in gevangenschap leven. Dieren die niet als huisdier bestemd zijn, worden gevangen genomen en op vaak heel verschrikkelijke wijze vervoerd en verkocht. Stichting AAP en stichting NOP zetten zich in voor apen, papegaaien en andere dieren die hulp nodig hebben. Veel reptielen, amfibieën, insecten, vogels, zoogdieren en andere uitheemse diersoorten horen niet in gevangenschap te leven.
De neushoorn is net als de olifant een bedreigde diersoort. Ook worden veel primaten in hun bestaan bedreigd en staan op het punt van uitsterven. Het WNF zet zich wereldwijd in voor deze bedreigde diersoorten.
Door jacht, kappen van hun biotoop of het jagen op hun eten is een bedreiging voor veel dieren, die veroorzaakt wordt door de mens. Oerwouden, oceanen, de Noordpool, het zijn delen van de wereld waar de dieren bedreigd worden door de mens die een grote bijdrage heeft aan het broeikaseffect en de opwarming van de aarde.
Het internationale verbod op de walvisvangst dreigt te worden ingetrokken. Whalewatch is een initiatief die zich net als Greenpeace inzet om dit te voorkomen. Greenpeace heeft zich lange tijd ingezet tegen de jacht op jonge zeehondjes. Deze acties hebben zeer zeker geholpen.

olifant.jpg

Gezelschapsdieren
Wereldwijd dragen mensen de zorg over miljoenen dieren. Toch gaat niet iedereen hier even zorgzaam mee om.

Er zijn 600 miljoen katten en 600 miljoen honden. Meer dan 80% is niet gewenst. Ze zwerven of worden slecht verzorgd. Zwerfdieren overal op aarde die lijden onder vervolging, ziekte en honger. Als ze geluk hebben komen ze in een asiel terecht, waar ze met de dierenambulance naartoe gebracht zijn. Zo zijn er ook werkpaarden die ondanks ondervoeding, verwondingen en weinig tot geen medische zorg toch moeten werken.

Boerderijdieren
Miljarden dieren in de bio-industrie hebben een kort en slecht leven.
Er zijn organisaties die proberen mensen bewust te maken en pleiten voor een wetgeving die boerderijdieren beschermt en waarmee omstandigheden worden geschapen voor een waardiger leven.
Op een internationale conferentie in Parijs, werd een pleidooi gehouden voor betere dierenwelzijnsnormen.

Wat je zelf al zou kunnen doen aan betere omstandigheden voor boerderijdieren:
Schrijf een beleefde brief aan uw minister van Landbouw, een plaatselijke politicus of een volksvertegenwoordiger, waarin je vraagt om een eind te maken aan alle vormen van bio-industrie. Dat deze manier helpt, blijkt uit de stappen die gezet zijn binnen de Europese Unie (EU).
Kies alleen voor scharrel- of biologisch(e) vlees, melk en eieren. Let op labels als biologischorganisch of grootgebracht in de buitenlucht.
Pas op voor aanduidingen als vers, vers van de boerderij, van eigen boerderij, en dergelijke. Ze zeggen helemaal niets over dierenwelzijn en de producten komen vaak uit de bio-industrie.

Hulp bij rampen
Elk jaar richten natuurrampen of oorlogen verwoestingen aan onder miljoenen mensen en hun omgeving. We weten wat deze rampen voor mensen betekenen. Minder bekend is het lot dat de dieren treft. Maar al te vaak worden deze slachtoffers vergeten.

Voorlichting
Het is voor zowel dieren, mensen als het milieu van belang dat mensen worden voorgelicht over dierenwelzijn. Ook dierenartsen spelen hierin een belangrijke rol, zij moeten het goede voorbeeld geven. Ook willen ze dat het welzijn voor dieren opgenomen wordt in de opleiding van diergeneeskunde.

Wetgeving
Dieren hebben niet net als mensen wereldwijde regels en wetten die hun welzijn garanderen. Er zijn organisaties die zich hiervoor inzetten. Europa heeft een eerste stap gezet
Europa is het enige continent dat officieel iets heeft gedaan voor het welzijn van dieren, door in 1997 een bepaling aan te nemen. Dit “protocol betreffende de bescherming en het welzijn van dieren” is door het Verdrag van Amsterdam aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EU) gehecht.
In Nederland heb je een politieke partij die zich inzet voor dieren: de partij van de dieren.
In het protocol staat dat dieren wezens met gevoel zijn. Dit is een grote stap vooruit, die nu helaas nog beperkt is tot Europa.

europa.gif

(bron: [http://www.wspa.nl] )

Hier vind je een lijst met bedreigde diersoorten

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License