Dierenambulance

(gemaakt door Niels Hendriks)

Een dierenambulance doet wat een gewone ambulance ook doet, maar dan voor dieren. Begin jaren '70 begonnen de eerste dierenambulances hun werk te doen. Een dierenambulance zorgt voor het welzijn van zowel huisdieren als in het wild levende dieren en heeft zodoende aan de ene kant een sociale functie, aan de andere kant een natuurbeschermingsfunctie.
Dierenambulances zijn vaak afhankelijk van giften, donaties, collectes en soms subsidies. De meeste medewerkers bij dierenambulances zijn vrijwilligers. Hoewel het voor een heel groot deel vrijwilligerswerk is, worden er hoge eisen gesteld aan medewerkers. Zo werken veel dierenambulances 24 uur per dag, en kan men in situaties terechtkomen die niet ongevaarlijk zijn.

Taken van een dierenambulance zijn onder meer:

• Hulpverlening bij acute noodsituaties waar dieren bij betrokken zijn, zoals aanrijdingen en branden
• Dieren helpen die in onhandige situaties terecht zijn gekomen, zoals vogels in de schoorsteen, watervogels met loodvergiftiging of haakjes in hun bek door achtergelaten vistuig
• Het vervoer van mensen met hun huisdier naar en van de dierenarts, wanneer de mensen zelf geen vervoer hebben. Dit is meestal ook een bron van inkomsten voor de dierenambulance
• Het regelen van crematie of begrafenis van een huisdier. Het eerste contact met een huisdierenuitvaartcentrum kan worden gelegd en ook het vervoer kan worden verzorgd
• Educatie en voorlichting aan kinderen, scholen en soms ook volwassenen. Vooral waar het gaat om wilde dieren die beschermd zijn
• Advies, vooral aan mensen die zich zorgen maken om dieren die in het wild thuishoren
• Het ophalen en proberen thuis te brengen van zwerfdieren

dierenambulance.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License