Afkortingen

(gemaakt door Vincent, Danny, Irene, Gijs, Mark, Fahima, Dennis)

afkortingen zijn handige "woordjes" voor woorden bijvoorbeeld bv. dat is bijvoorbeeld het kan ook zijn dat een afkorting meer woorden zijn bv. i.v.m. ( in verband met). en je hebt ook chat afkortingen

ik zal er een paar opnoemen met betekenis:
blz. - bladzijde
z.o.z. - zie om zijde
i.v.m. - in verband met
bv. - bijvoorbeeld
e.h.b.o. - eerste hulp bij ongelukken( of opvoeden van t.v.)
d.m.v. - door middel van
jl. jongste leden
d.d. - van de datum
m.m.w.v. - met mede werking van
vmbo - Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
Vo - Voorgezet onderwijs
VZ - Voorzitter
oa-onder andere
p.v. - persoonsvorm
O - onderwerp
wg - werkwoordelijk gezegde
lv - lijdend voorwerp
mv - meewerkend voorwerp
a.u.b. - alstublieft
t.v. - televisie
T/M - tot en met
evt.- eventeeul

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License