Efteling

(gemaakt door Chantal)

De Wereld vol Wonderen
De Efteling neemt al meer dan vijftig jaar een wonderlijke positie in op de nationale en internationale markt van dag- en verblijfsrecreatie. Die bijzondere plaats creëert de Efteling door een pluriforme interpretatie en presentatie van een sprookjesachtige thematiek. Het unieke product zorgt voor een onderscheidende en ijzersterke marktpropositie, die jaarlijks meer dan drie miljoen bezoekers naar Kaatsheuvel trekt. Voor de Efteling staan die bezoekers en een betoverende, verbazingwekkende invulling van hun korte vakanties helemaal centraal. Naast professionaliteit, innovatiedrang, creativiteit en efficiënte bedrijfsvoering, zijn klantgerichtheid en -vriendelijkheid de dragers waarop de Efteling haar Wereld vol Wonderen grondvest.

Een wonderlijke organisatie
De Efteling is een B.V met als grootaandeelhouder Stichting Natuurpark ‘de Efteling’. De statutaire Directie van de Efteling bestaat uit twee directeuren, die geadviseerd worden door een Raad van Commissarissen. De Directie geeft richting en leiding aan vier verschillende bedrijfsonderdelen. Die onderdelen zijn het Efteling Attractiepark, het Efteling Hotel, het Efteling Golfpark en het Efteling Theater. De organisatie kenmerkt zich door een structuur waarin verantwoordelijkheid, ontplooiingskansen en creativiteit de ruimte krijgen.

Een bedrijf met een feeërieke geest

De Efteling werd officieel op 31 mei 1952 geopend. Het park bestond toen uit enkele sportvelden, een speeltuin en tien sprookjes in het Sprookjesbos. Het initiatief van Stichting Natuurpark ‘de Efteling’ had van meet af aan een grote aantrekkingskracht. In de beginjaren waren het met name stichtingsvoorzitter Van der Heijden, illustrator Anton Pieck en cineast/uitvinder Peter Reijnders die de feeërieke geest in de Efteling bliezen. Die geest is altijd gekoesterd en bewaakt gebleven. In de decennia die volgden, ontwikkelde de Efteling tientallen attracties die stuk voor stuk bijdroegen aan een totaalproduct dat zijn gelijke niet kent. Voorbeelden daarvan zijn er te over, zoals het Spookslot, Fata Morgana, Droomvlucht, Villa Volta, PandaDroom en de op 1 april 2007 geopende attractie De Vliegende Hollander.

Efteling Theater
Met de komst van het imposante Efteling Theater spreidt de Efteling haar vleugels verder uit. Dit Victoriaans aandoende theater biedt tijdens het zomerseizoen onderdak aan de parkshow en buiten het seizoen aan bijvoorbeeld musicals. Daarnaast is het multifunctioneel inzetbaar voor alle denkbare zakelijke bijeenkomsten. Deze nieuwe aanwinst kan zich qua voorzieningenniveau én architectuur scharen in de top van theateraccommodaties. Daar komt bij dat het theater gesitueerd is in een unieke Efteling-omgeving, waarin allerlei combinaties met het attractiepark, hotel en golfpark te maken zijn.

Wie kent de Efteling niet?
De naam Efteling is een productnaam die een enorme bekendheid geniet. Meer dan 98% van de Nederlandse bevolking kent de naam Efteling spontaan. Daarmee scoort de Efteling als enige recreatieonderneming in de toptien van de vaderlandse lijst van de bekendste merk- en productnamen. Dat de Efteling zo bekend staat, is een opmerkelijke prestatie. De lijst wordt gedomineerd door ondernemingen uit branches die een veel hogere contactfrequentie hebben met de consument. De Efteling gaat in de toekomst meer de volwassenen- en de zakelijke markt aanspreken, naast de doelgroep gezinnen met kinderen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License