Ehbo

Workshop EHBO EHBO3

1. De vijf regels van de EHBO
• Let op gevaar
• Ga na wat er gebeurd is
• Stel het kind gerust
• Zorg voor professionele hulp
• Help het kind op de plaats waar het ligt

EHBO2

2. De vitale functies
• Is het kind bij bewustzijn?
• Ademt het kind?
• Is er bloedsomloop?

3. De stabiele zijligging

4. De verbandtrommel

5. De driekante doek

6. Verband

EHBO

Mogelijke grote klussen :
• thema EHBO taallokaal
• een werkstuk of powerpoint EHBO
• een krant maken
• de ziekenwagen
• de politie of brandweer
• de EHBO trommel
• het menselijk lichaam
• het ziekenhuis
• de dokter
• de apotheek
• kinderziektes

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License