Gecoördineerd

dat betekent rangschikken in onderling verband, bij elkaar doen aansluiten, goed op elkaar afstemmen: de werkzaamheden op een afdeling coördineren

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License