Het Heelal

Je moet je ons Melkwegstelsel voorstellen als een platte schijf. De verhouding tussen dikte en diameter komt globaal overeen met die van een langspeelplaat. Wel is gebleken dat de dikte van de schijf van het Melkwegstelsel langzaam naar het centrum toeneemt. De schijf heeft een middellijn van ongeveer 100.000 lichtjaar. Dit betekent dat een lichtstraal 100.000 jaar nodig heeft om van de ene kant van ons Melkwegstelsel naar de andere kant te komen. De dikte van de schijf bedraagt bij de buitenste delen minder dan 500 lichtjaar. Naar het centrum toe neemt de dikte toe tot ruim 10.000 lichtjaar bij de centrale verdikking. Je ziet dus wel hoe enorm groot ons Melkwegstelsel is.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License