Insecten
  • een insect heeft altijd 6 poten
  • Met 925.000 beschreven soorten is het met afstand de grootste groep van dieren. Alle andere soorten dieren bij elkaar zijn nog niet zo soortenrijk als de insecten; ongeveer 70% van de ruim 1 miljoen beschreven diersoorten behoort tot de insecten. Geschat wordt dat er vele honderdduizenden tot enkele miljoenen soorten nog niet zijn ontdekt.

Insecten leven op het land en in het water . Er zijn er ook die in het water leven maar hier nemen de kreeftachtige de plaats van in. de plaats van de insecten vrijwel volledig in.

(gemaakt door: Chantal)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License