Natuurrampen

(gemaakt door Cato)

Rampen kun je indelen in 3 soorten:
Rampen die door de natuur zijn ontstaan, bijvoorbeeld aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tornado's.
Rampen die door de mens zijn ontstaan, bijvoorbeeld, een vuurwerkramp, een treinramp of een zinkende olietanker.
Rampen door natuurverschijnselen waar ook de natuur een rol speelt, daarbij heeft de mens de natuur een beetje geholpen, zoals bij lawines.
Voor veel mensen begint de ellende pas na de ramp zelf. Doordat de hulpverlening moeilijk op gang komt ontstaat er een tekort aan eten, drinkwater en medicijnen. Meestal kost de wederopbouw veel geld, dit wordt economische schade genoemd. Rijke landen kunnen meer doen om rampen te voorkomen, bijvoorbeeld stevige huizen bouwen in aardbevingsgebieden. Hierdoor is in rijke landen de schade meestal beperkt. Arme landen zijn bij rampen vaak voor een groot deel afhankelijk van rijke landen.
Niet alle rampen zijn daadwerkelijk rampen, er is alleen sprake van een van een ramp als er veel schade is en veel slachtoffers zijn gevallen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License