Olifant

Er wordt op olifanten gejaagd, Voornamelijk voor de slachttanden.
Van het ivoor van de slachttanden worden bijvoorbeeld sieraden gemaakt.

Ze worden ook gevangen om te werken,Het is het doen van stropers.
De olifant is het grootste en zwaarste dier dat op het land leeft.
Hij heeft de grootste oren,En slagtanden. Een Afrikaanse olifant is
tot aan zijn schouders tot hoger dan 3 meter.
Alleen de giraf is langere.
Een Afrikaanse mannetjes-olifant weegt
zesduizend kilo. Dat is net zo zwaar als tachtig mensen of zes auto's of twaalf paarden of vijftienhonderd katten. Olifanten zijn heel sterk en tillen met hun slurf makkelijk een boomstam op. Het zijn slimme en vriendelijke dieren. Ze kunnen wel zeventig jaar uod worden. Er zijn twee soorten olifanten: De Afrikaanse olifant en de Aziatische of Indische. De ene soort leeft in de wild in midden-en zuid-Afrika, En de anderen in Zuid- Azië. Allebei hebben ze een slurf, flinke oren en een dikke grijze huid.
Maar niet alle olifanten hebbenslagtanden. Afrikaanse olifanten hebben de grootste slagtanden, vooral de mannetjes. Die van de Indische mannetjesolifant zijn kleiner. En de Indische vrouwtjesolifant heeft er geen. Ook de oren verschillen. de Afrikaanse steppenolifant hebben de grootste oren. Ze trekken over de steppen, Dat zijn grote, Dorre grasvlakten. Indische olifant leve in de bossen. Ze zijn iets kleiner dan de Afrikaanse.

De Afrikaanse mannetjesolifant is echt reus. Met zijn grote oren kan hij wapperen. Ze zorgen voor verkoeling.

Wie van jullie heeft thuis een echte olifant???

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License