Oplossen

oplossen is een manier als je bijvoorbeeld als je pijn hebt. en als iemand je pest.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License