Partij voor de dieren

hier is het logo van partij voor de dieren

logo

1. Rechten voor dieren
2. Verbetering dierenwelzijn
3. Vermindering van het gebruik van dieren
4. Een duurzame omgang met het ecosysteem
5. Een aangenamere samenleving

1 VEEHOUDERIJ
2 VISSERIJ
3 DIERPROEVEN EN BIOTECHNOLOGIE
4 GEZELSCHAPSDIEREN
5 VERMAAK MET DIEREN
6 IN HET WILD LEVENDE DIEREN
7 CITES, BEDREIGDE DIERSOORTEN
8 NATUUR, MILIEU EN DUURZAAMHEID
9 EEN AANGENAMERE SAMENLEVING

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License