Politieke Partij

Dit stukje moet herschreven worden in makkelijke taal die iedereen snapt. (de juf) Wie gaat de uitdaging aan?!

Vereniging Politieke partijen moeten een vereniging met rechtsbevoegdheid zijn, zo schrijft de Kieswet voor. Wie in Nederland een politieke partij wil stichten, heeft dus als eerste taak een vereniging op te richten. Zo'n vereniging moet voldoen aan de vereisten die het Burgerlijk Wetboek stelt. Er moet een gekozen bestuur zijn en statuten die de notaris zijn gepasseerd. Ook moet de politieke partij in het verenigingenregister worden ingeschreven.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License