Protocol

Een protocol is een verslag in woord. Hierin staat wat belangrijke mensen met elkaar hebben afgesproken en hoe ze bepaalde dingen doen.

afspraak afspraken op papier reglement
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License