Schoolslag

Schoolslag is een slag op je buik. J e maakt een rondje met je armen en tegekijker tijd doe je het zelfde met je benen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License