Skeleton

Skeleton is een wintersport die verwant is aan het bobsleeën en rodelen.

Skeleton is een vorm van sleeën waarbij de sporter op de buik liggend met het hoofd vooruit op de slee naar beneden glijdt. Meestal wordt de sport beoefend op een bobsleebaan.

Skeleton is de oudst bekende sleesport. Het werd al in 1884 in Sankt Moritz (Zwitserland) als sport geïntroduceerd.

dit is geschreven door Minke Claassen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License