Stichting Nop

(Gemaakt door: Mark Daems & Fahima Abdi)

http://www.papegaai.org/

Wij zijn met heel de school op 8 april naar eht papagaaiencentrum geweest. En het was heel leuk Juffen en meester
Dit is het Logo van Stichting NOP
Cool hé!

Logo
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License