Tijger

De tijger is een zeldzaam dier.Er zijn nog maar 5 soorten tijgers over de hele wereld.Zoals de Indochinese tijger, de Chinese tijger, de Siberische tijger, de Sumatraanse tijger en de Bengaalse tijger.Niet alleen in warme gebieden voelen ze zich thuis, maar ook in hele koude streken.Ze komen voor in naald- en loofbossen, tropische regenwouden, grasvlakten en riet velden. Er moeten wel voldoende prooidieren, schuilmogelijkheden en water zijn

tijger.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License