Voortgezet Onderwijs

(gemaakt door Mirthe)

Voortgezet onderwijs:
kinderen die in groep acht zitten die gaan het volgende jaar naar het voortgezet onderwijs.
(middelbare school) de meeste kinderen gaan naar de weredi (merendreef)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License