Voortgezet Onderwijs

(Gemaakt door Mirthe, Irene & Fahima)

Voortgezet onderwijs:

Kinderen die in groep acht zitten die gaan het volgende jaar naar het voortgezet onderwijs.
(Middelbare school) de meeste kinderen gaan naar de weredi (Merendreef) Als je naar de middelbare school gaat kun je naar:

Het gaat van hoog naar laag.

  • VWO /Gymnasium of Atheneum.
  • HAVO
  • VMBO - TG
  • VMBO - Kader
  • VMBO - Basis
  • Praktijkonderwijs

Soms is het ook dat je naar een tussen klas gaat Bijv. TG Gemengd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License